Slide background
Slide background
Luchtfoto TheaterLoods

Over de Theaterloods

De TheaterLoods is inmiddels een feit. Met gepaste trots presenteert Theatergroep Het Wilde Westen een nieuw, multifunctioneel minitheater aan de Hoogwerf 8C in Naaldwijk met plaats voor 80 man publiek. Dit markante nieuwe gebouw is in de plaats gekomen van het zeer verouderde pand van Epicentrum Toneel. Dankzij de financiële inbreng van de twee verenigingen, de aangeschafte “bouwstenen” door particulieren en bedrijven, bijdrages door gemeente Westland, Fonds Westland, Stichting Loswal de “Bonnen” en het Prins Bernhard Cultuurfonds is de TheaterLoods gebouwd.

De TheaterLoods heeft een oppervlakte van 220 m2 en is 5,5 meter hoog. Voor meer informatie over De Theaterloods en gebruik/verhuur, kunt u contact opnemen via info@theaterloodswestland.nl

TheaterLoods Westland is een onderdeel van theatergroep Het Wilde Westen

Agenda TheaterLoods Westland

Bedrog

Speeldata: vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 (matinee), vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 2019.
Aanvang 20:15 uur. Matinee 14:30 uur.
Entree: € 15,-

De graaf van Monte Cristo

Speeldata: do 23, za 25, zo 26 mei (matinee) vr 31 mei, za 1 juni, zo 2 juni (matinee) Tijden aanvang: volgt

Schuilnaam “Bertus”

Sinds 24 april 2018 is een nieuw schooleducatieproject gestart voor alle leerlingen van Westlandse middelbare scholen.
Dit project loopt t/m 17 april 2021. Reserveren voor deze voorstellingen is niet mogelijk.

Verhuur TheaterLoods Westland

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 01
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 02
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 03
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 04
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 05
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading
Februari 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 05
 • 1
 • 2
 • 3
 • 06
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 07
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 08
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 09
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
Loading
Maart 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 09
 • 1
 • 2
 • 3
 • 10
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 12
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 13
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading
April 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 15
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 17
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 18
 • 29
 • 30
Loading
Mei 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 20
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Loading
Juni 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 22
 • 1
 • 2
 • 23
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 24
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 25
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 26
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Loading
Juli 2019
 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 27
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 28
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 29
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 30
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 31
 • 29
 • 30
 • 31
Loading

Vrij

Bezet ochtend

Bezet avond

Bezet

Optie

Bezet extern

Feestdag

Schoonmaak

Informatie

Bent u op zoek naar een mooie locatie voor uw voorstellingen zoals toneel, ballet, zanguitvoeringen, kortom alle podiumkunsten, dan heten wij u van harte welkom in ons gastvrije  TheaterLoods Westland. De veelzijdigheid van onze ruimte, de expertise van onze medewerkers, de gezellige sfeer van het gebouw, de professionele theatertechniek en ruime parkeergelegenheid voor de deur maken ons theater de locatie voor een succesvolle voorstelling. U bent van harte welkom! Wanneer u uw activiteit bij ons organiseert dan is het podium helemaal van u.  We beschikken over de technische faciliteiten en medewerkers die voor u klaarstaan. Het openbaar vervoer ligt op ruim vijf minuten lopen van de TheaterLoods.

 • Wilt u informatie, een offerte of een prijsindicatie ontvangen? Vul dan geheel vrijblijvend het contactformulier op deze pagina in of maak een afspraak.

Huurvoorwaarden

TheaterLoods Westland is een onderdeel van theatergroep Het Wilde Westen

 1. De TheaterLoods Westland is gelegen aan de Hoogwerf 8 C te Naaldwijk, en wordt ter beschikking gesteld voor culturele activiteiten.
  De verhuurder: commissie beheer TheaterLoods Westland
 2. Het ter beschikking stellen van de ruimte geschiedt op incidentele basis.
 3. Het gebruik van de theaterzaal is alleen toegestaan indien vooraf toestemming van de verhuurder is verkregen gedurende de in de zaalbevestiging opgenomen tijden en/of dagdelen en de in de zaalbevestiging vermelde huurder.
 4. Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder de ruimten geheel of gedeeltelijk door te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
 5. Huur van TheaterLoods Westland alsmede eventueel gewenste aanvullende diensten vindt plaats overeenkomstig de tarieven zoals die door de commissie beheer TheaterLoods Westland is vastgesteldof in nader overleg.
 6. Annulering van de reservering is kosteloos tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande activiteit en dient via e-mail worden doorgegeven. Bij annulering buiten de gestelde termijn wordt € 100,- in rekening gebracht.
 7. Voor gebruik van de ruimte dient de afgesproken vergoeding voor het dagdeel te worden betaald. De vergoeding wordt door de commissie Beheer TheaterLoods Westland per factuur in rekening gebracht.
 8. Een dagdeel bestaat uit 4 uren (08:30-12:30; 13:30-17:30; 18:30 tot 24:00 uur) tenzij anders afgesproken
 9. Het is mogelijk om te opteren voor verschillende data. De optie is geldig voor twee weken, daarna zal de optie automatisch worden geannuleerd.
 10. TECHNIEK:
  A. Er kan tijdens repetities gebruik gemaakt worden van de aanwezige toneelverlichting en geluidtechniek. Gebruik en instructie van de techniek vindt plaats onder aanwezigheid van een technicus van Theatergroep Het Wilde Westen. Hier zijn kosten aan verbonden.
  B. Ruim voor de voorstelling ontvangen wij een script/draaiboek met licht- en geluid aanwijzingen.
  C. Voor het testen van licht en geluid wordt een avond ingepland. Gebruik van aanvullende techniek (hazer, projectieschermen etc.) kan in overleg met de technicus.
  D. Wanneer huurder zijn eigen technische apparatuur meebrengt dan kan dit eveneens in overleg met een technicus worden aangesloten op het lichtnet.
  E. Er is altijd een technicus van Theatergroep Het Wilde Westen aanwezig tijdens de voorstellingen. In overleg kan van deze regel worden afgeweken.
 11. In de ruimte mag niet gerookt worden.
 12. Het is de huurder niet toegestaan meer personen tot het gehuurde toe te laten dan de capaciteit toelaat. Maximaal aantal zitplaatsen is 78.
 13. Verhuurder heeft altijd toegang tot de ruimten ongeacht de aard van de activiteit.
 14. Het is niet toegestaan in de kleedruimte consumpties te nuttigen, met uitzondering ter voorbereiding van voorstellingen. Tevens is het mogelijk consumpties te gebruiken tegen betaling aan de bar.
 15. De huurder dient zich aan de voorschriften van brandveiligheid te houden.
 16. Huurder dient er op toe te zien dat de nooduitgangen uitsluitend worden gebruikt in gevallen van nood.
 17. De TheaterLoods Westland alsmede de kleedkamer dienen veegschoon te worden achtergelaten. Bij overtreding worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,-. Meubilair, rekwisieten of enig ander materiaal dat geen eigendom van TheaterLoods Westland is, dient na ieder gebruik uit de ruimten verwijderd te zijn.
 18. Bij problemen kan telefonisch contact worden opgenomen met het telefoonnummer van de commissie beheer  Westland Westland: 06-1177 5638 of 06-3012 4242
 19. Beschadigingen, niet voortkomende uit slijtage bij normaal gebruik, dienen door de gebruiker te worden vergoed.
 20. In overleg en na goedkeuring van de commissie beheer TheaterLoods Westland kan van bovenstaande punten worden afgeweken.
 21. De commissie beheer van TheaterLoods Westland behoudt zich het recht voor om te allen tijde de ter beschikkingstelling te weigeren of in te trekken, uiteraard met opgave van gegronde redenen.
 22. Het gebruik van De TheaterLoods Westland geschiedt geheel op risico van de huurder. De eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing of diefstal van eigendommen of verwonding van personen tijdens het gebruik van de ruimte.
 23. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet of daarvan moet worden afgeweken beslist de verhuurder.
 24. Dit besluit is ingetreden ingang van 1 januari 2018

Aldus opgemaakt en vastgesteld door de commissie beheer TheaterLoods Westland

Privacy beleid

Privacy beleid van TheaterLoods Westland.
TheaterLoods Westland is een onderdeel van theatergroep Het Wilde Westen.

Algemeen
Dit is het privacy beleid van theatergroep Het Wilde Westen (tgHWW). tgHWW is een amateur toneelvereniging en is tevens de eigenaar en exploitant van het eigen theater, de Theaterloods Westland. Dit privacy beleid is van toepassing voor beide hoedanigheden van de vereniging.

1. Persoonsgegevens van wie
Theatergroep Het Wilde Westen bewaart de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers, van bezoekers van voorstellingen van tgHWW en/of huurders van Theaterloods Westland die online of via e-mail kaarten kopen en van donateurs.

2. Welke persoonsgegevens en waarom
a. Leden

De persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers betreffen de naam, voornaam, voorletters, adres, e-mailadres, geboortedatum, datum ingang lidmaatschap en (mobiele) telefoonnummer. Het doel hiervan is met leden te kunnen communiceren over verenigingsactiviteiten, aandacht te kunnen geven aan jubilea en de juiste contributie te kunnen innen.
b. Bezoekers
De persoonsgegevens van bezoekers die online of via e-mail kaarten kopen betreffen de naam, voornaam en het e-mailadres. Het doel is met de bezoekers te kunnen communiceren over de voorstelling waarvoor ze kaarten hebben geboekt. Deze gegevens kunnen bovendien gebruikt worden om hen in de toekomst te informeren over nieuwe voorstellingen en activiteiten.
c. Donateurs
De persoonsgegevens van donateurs betreffen de naam, de voornaam, indien van toepassing de bedrijfsnaam en het e-mailadres. Het doel hiervan is met de donateurs te kunnen communiceren over verenigingsactiviteiten en om ze om steun te vragen.

3. Verantwoordelijkheid, opslag, toegang en inzage

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het privacy beleid. Alle bovenvermelde persoonsgegevens worden bewaard in één beveiligd MS Excel bestand dat door de secretaris worden bewaard en beheerd. Dit wordt op een lokale computer, voorzien van een wachtwoord, bewaard en regelmatig van een back-up voorzien.
a. De persoonsgegevens van leden worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt.
b. De persoonsgegevens van bezoekers worden bewaard tot de toestemming daartoewordt ingetrokken.

In principe heeft alleen het bestuur toegang tot de gegevens, in specifieke situaties krijgen door het bestuur aangewezen functionarissen toegang tot de gegevens, bijvoorbeeld om een mailing naar donateurs te verzorgen. Welke functionarissen dit betreft wordt bij bestuursbesluit vastgelegd.
Leden, vrijwilligers, bezoekers en donateurs kunnen bij de secretaris inzage vragen in hun eigen persoonsgegevens en deze desgewenst laten wijzigen of verwijderen.

4. Toestemming en klachten
Conform de AVG wordt aan bestaande leden, bezoekers en donateurs geen expliciete toestemming gevraagd. Wel wordt in toekomstige mailings de mogelijkheid gegeven om de toestemming te beëindigen. Aan nieuwe leden, bezoekers en donateurs wel wordt gevraagd om expliciete toestemming voor het opslaan van de bovengenoemde gegevens met bovengenoemd doel. Klachten kunnen via de secretaris worden ingediend bij het bestuur.

Bij e-mails aan leden wordt een vaste tekst opgenomen:
“Theatergroep Het Wilde Westen bewaart van leden en vrijwilligers de naam, voornaam, voorletters, adres, e-mailadres, geboortedatum, datum ingang lidmaatschap en (mobiele) telefoonnummer. Indien gewenst kunt u bij de secretaris uw eigen gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ons privacy beleid is te vinden op onze website.”

Bij e-mails aan donateurs en bezoekers nemen we de volgende tekst op:
“Wij sturen u deze mailing omdat u in het verleden een van de voorstellingen van theatergroep het Wilde Westen (of van voorheen Epicentrum Toneel en/of Sint Jan Baptist ’93) of een andere activiteit in Theaterloods Westland heeft bezocht. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van mailings van theatergroep Het Wilde Westen. Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of geen mailings meer van ons ontvangen, stuur dan s.v.p. een mailtje naar info@tghetwildewesten.nl. Ons privacy beleid is te vinden op onze website.”

5. Bescherming
Door het beheer van alle persoonsgegevens bij de secretaris te beleggen en door met leden afspraken te maken over de werkwijze bij onderlinge communicatie, wordt nagestreefd dat onbevoegden persoonsgegevens kunnen inzien. Hieronder valt de afspraak dat mailings naar alle leden en groepen bezoekers of donateurs alleen met blinde mailadressen (BCC) worden verstuurd. Maatregelen die verder zijn genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien, bestaan uit:

 • Opslag op één lokale beveiligde computer
 • Bestand is beveiligd met een (sterk) wachtwoord

6. Externe partijen
Er zijn geen derden die toegang hebben, krijgen, of mogen verkrijgen tot de persoonsgegevens die de vereniging bewaart.

7. Datalekken
Indien zich onverhoopt een datalek voordoet zal het bestuur zorgen voor documentatie, naar bevind van zaken handelen en indien aan de orde bij de betreffende overheidsinstanties melding doen.

8. Inwerkingtreding, evaluatie en publicatie van het beleid
Het privacy beleid van theatergroep Het Wilde Westen is door het bestuur vastgesteld op 6 mei 2018 en gaat in op 25 mei 2018. Dit beleid wordt besproken op de ALV van 2018 en geëvalueerd in de ALV van 2019.

Het beleid is gepubliceerd op deze website en de website van Theatergroep Het Wilde Westen.